• Maarten Hazebroek | UX Definer

  User Researcher - Prototype Builder - Design thinker

 • Wat is Hoofdwerk?

  Het Hoofdwerk is mijn belangrijkste werk. En ook dat van u wellicht.
  Want met een bijzaak wil u niet bezig zijn, toch?

   

  Maar met wat zijn uw gebruikers nu precies bezig?
  En hoe kan u hen best aanspreken, zodat ze met uw zaak bezig zijn.

  Vaar niet blind, maar vertrouw op uw gebruikers.

  Kijk met hun ogen, ga in hun hoofd zitten.

  Begin met het hoofdwerk.

 • “If you think good design is expensive,
  you should look at the cost of bad design.” 

  Dr. Ralf Speth

 • Wat ik doe!

  Het meeste wat ik doe valt onder te brengen in drie stukken,  

  User researcher

  Luisteren

  Aan de hand van informatieve workshops, desk research, interviews met gebruikers, en data-analyse te weten komen waar de echte pijnpunten zich bevinden.

  Prototype builder

  Bouwen & kijken

  Het schetsen en uitwerken van prototypes die het mogelijk maken om een idee snel te testen. Zodat er geen kostbare tijd verloren gaat.

  Design thinker

  Evenwicht zoeken

  Het afstemmen van wat wenselijk is, met wat mogelijk is, met wat haalbaar is.
  De gebruiker, de techniek, en uw bedrijf

 • Kennis

  Ik probeer een allrounder te zijn,
  maar grijp graag terug naar de basis.
  De niet te onderschatten tools,
  pen en papier

  Software & tools

  Miro, Figma, InVision, Marvel, Illustrator, Photoshop, Indesign, XD

  Expertise

  Surveys, User interviews, Card sorting, Customer journeys, Persona's, Design sprints, StoryMapping, Prototyping, Brainstorming, Presentation, ...

  Inspiratie

 • Sommige projecten zijn te plezant
  om alleen te doen.

   

   

   

   

   

  Doenkers is een samenwerking tussen Erik Willemse, Bjorn Sleypen, Wouter Walgraeve en Maarten Hazebroek.
  Samen hebben wij meer dan 100 jaar ervaring in Service design voor digitale oplossingen voor uw gebruikers.

   

   

  https://www.doenkers.be/

 • Mij contacteren ?

  Je kan bellen naar +32 496 24 45 76 of onderstaande manieren gebruiken.